Mille poolest erinevad osalevad ja mitteosalevad eelisaktsiad?


Vastus 1:

Eelisaktsiate tähendusEelisaktsiad on aktsiad, millel on järgmised kaks eelisõigust: 1. Neist aktsiatest fikseeritud intressimääraga või kindla suurusega dividendid enne aktsiate aktsiate dividendide maksmist.2. Eelisaktsiakapitali tagastamine enne omakapitali tagastamist ettevõtte likvideerimise ajal.

Eelisaktsidel on ka õigus osaleda või osaliselt ületada kasumit, mis jääb pärast omakapitali aktsiate eest tasumist, või neil on õigus lunastamise ajal ülekursist osa võtta. Kuid need aktsiad ei anna hääleõigust.

  • Osalevad osalevad eelisaktsiad: pärast aktsionäridele dividendide väljamaksmist on osalevate eelisaktsiate omanikel õigus järelejäänud kasumist osa saada. Kui mingil aastal on ettevõttel kasumit ülejäägis, on osalevatel eelisaktsionäridel õigus saada lisaks fikseeritud eelisaktsiendile ka rohkem dividende. Mitteosalevad eelisaktsiad: eelisaktsiad, millel pole õigust osaleda kasumis, mis jääb alles pärast seda, kui aktsionärid on makstakse dividende. Neile ei maksta täiendavaid dividende, kui ettevõte teenib kasumit üle ning neil on õigus saada igal aastal ainult fikseeritud dividendimäära.

VANSHIKA GUPTA

http://B.COM 2 AASTAT

ROLL NR: 11736


Vastus 2:
  • Osalevad osalevad eelisaktsiad: pärast aktsionäridele dividendide väljamaksmist on osalevate eelisaktsiate omanikel õigus järelejäänud kasumist osa saada. Kui mingil aastal on ettevõttel kasumit ülejäägis, on osalevatel eelisaktsionäridel õigus saada lisaks fikseeritud eelisaktsiendile ka rohkem dividende. Mitteosalevad eelisaktsiad: eelisaktsiad, millel pole õigust osaleda kasumis, mis jääb alles pärast seda, kui aktsionärid on makstakse dividende.Ettevõttele ülejääva kasumi korral nad täiendavaid dividende ei saa ja neil on õigus saada igal aastal ainult fikseeritud dividendimäära.keshanta gurjar 11629

Vastus 3:

Osalevate eelisaktsiate ja mitteosalevate eelisaktsiate erinevus on järgmine:

. Osalevad eelisaktsiad: need on aktsiad, mille korral fikseeritud eelisaktsiad, mis annavad õiguse osaleda kasumi ülejäägis, kuid pärast seda, kui kõigile aktsiate aktsionäridele on välja makstud võrdsed määrad.

Nagu me võime lihtsalt määratleda, et selle eelisaktsia omanik saab ettevõtte poolt fikseeritud dividendi. Ettevõtte likvideerimise korral makstakse sel ajal kindlasti kogu allesjäänud või ülejääv kasum.

. Mitteosalevad eelisaktsiad: seda tüüpi eelisaktsiate puhul ei saa nende aktsiate omanikud eelisosakutest osavõttu; nad saavad ainult fikseeritud summa dividende, mille ettevõte on välja maksnud jaotamise ajal. Lühidalt öeldes ei lubata neil hüvitisi saada ning neil ei ole volitusi osaleda suurtes summades ega ka ettevõtte likvideerimises.


Vastus 4:

Eelisaktsiad: - vastavalt paragrahvile 85 on eelisaktsiad need aktsiad, mille eelisõigus on 1) dividendide maksmine ettevõtte tegevuse ajal 2) kapitali tagasimaksmisele ettevõtte likvideerimise korral enne omakapitali aktsionäride kapitali tagastatakse. Lisaks kahele ülalnimetatud õigusele võivad eelisaktsiad, sõltuvalt väljalaske tähtajast, saada ka täiendavaid õigusi.

NENDE EELMISTE AKTSIATE ERI LIIGID

  1. Dividendiõiguse alus-> kumulatiivne ja mittekumulatiivneTehinguühiku alus -> konverteeritav ja mittekonverteeritavTühjendamise alus -> tagasivõttav ja tagasi võetamatu osalus kasumis -> osalevad ja mitteosalevad

SOOVITUSJUHTE OSALEMINE →

  • osalevad eelisaktsiad on need aktsiad, millel on õigus saada osa äriühingu ülejäägist, mis jääb pärast aktsionäridele maksmist. Neile makstakse kõikuvat dividendimäära. Eeldatakse, et eelisaktsiad osalevad, kui see on mainitud ettevõtte AOA-s.

SOOVITUSTE JAGAMINE EI OSAKE →

  • Neil ei ole õigust saada osa ettevõtte ülejäägist

>> HARSHITA AGARWAL (11618)