Mis vahe on kogukonnal ja kodanikuühiskonnal?


Vastus 1:

Seltskond on palju väiksem. "Kodanikuühiskond" on idealistlik ja võimalik, et see ei toimi, mis tugineb kogukonna väärtuste viimisele riiklikule tasandile. Ehkki see võib mingil määral toimida, st sõja ajal, on rahuajal ühiskonna sidumine selle tasemega keeruline.

Võib-olla tuleb see lihtsalt kelleltki, kellel on vähe rahvuslikku identiteeti.


Vastus 2:

Sõna samudaayam tähendab sama udayam: üles tõusta ja koos kasvada. Kui inimrühm tunneb meid kõikehõlmavalt ja tegutseb viisil, mis aitab kaasa ka meie „heaolule”, on see kogukond, samudaayam. Kui on olemas kollektsioon inimesi, kes elavad ühise seaduse alusel, on see kodanikuühiskond.