kuidas lisada ühtsuse vastu vastuväiteid


Vastus 1:

Neid viise võib olla mitu.

Üks võimalus võib olla kokkupõrkesse lisada füüsikamaterjal ja seada selle põrge väärtuseks 1 ja hõõrdumine väärtuseks 0.

Kui teie objektil on rigidbody, võite sama tulemuse saavutada ka skriptiga.

Kinnitage rigidbody mänguobjekti ja põrkuri külge. Wallil peab olema ka kokkupõrge ja silt Wall. Kinnitage allolev skript oma objektile ja tehke vajalikud muudatused.

avaliku ujukikiirus = 10; avalik Rigidbody2D rb; Vector3 pushRight; Vector3 pushLeft; // Kasutage seda initsialiseerimiseks void Start () {rb = GetComponent (); pushRight = uus Vector3 (5f, 0f, 0f); pushLeft = uus Vector3 (-5f, 0f, 0f); } // Värskendust kutsutakse üks kord kaadris void Update () { } void OnCollisionEnter2D (muu Collision2D) { if (muu.gameObject.tag == "Sein") { Debug.Log ("pushRight"); rb.AddForce (pushRight * kiirus); } if (muu.gameObject.tag == "Sein") { Debug.Log ("pushLeft"); rb.AddForce (pushLeft * kiirus); } }}

Viide:

Proovin panna objekti seinalt põrkama