google docs kuidas näha sõnade arvu


Vastus 1:

Jah, sa saad. Kasutage teenuses Google Forms andmete valideerimise funktsiooni. Võite seada tähemärkidele piirangud.

Seda funktsiooni saate kasutada ka vormile juurdepääsuks parooli loomiseks, nt sisestage oma mobiiltelefon või e-posti aadress. Seejärel määrake enne vormile juurdepääsu andmist funktsioon Mobiilinumbri andmete valideerimine. See on kasulik funktsioon, et piirata vormivastuseid ainult teie sihtrühmale.

Allikas: http://www.tech-recipes.com/rx/57356/use-data-validation-google-forms/


Vastus 2:

Võite kasutada regulaaravaldise tüübi valideerimist.

Võite proovida järgida Reg Exp:

^ \ W * (\ w + (\ W + | $)) {1 200} $

Asendage 200 maksimaalse sõnade arvuga.

Näide:

—————————————- Allikas:

Google'i grupid

Vastus 3:

On lisand, mida mulle meeldib kasutada. Seda nimetatakse "paremaks sõnade loendiks". See ei piira teie jaoks lõike, kuid annab jooksva summa ja annab teile ka statistika kõigi teie esile tõstetud lõikude või alade kohta.

Valige Lisad> Lisade hankimine. Seejärel otsige sõnade arvu.