Krediidirisk: Mis vahe on Baseli (kapitali) mudelitel ja väärtuse languse mudelitel?


Vastus 1:

Seda küsimust võib tõlgendada mitmel viisil, kuid väärtuse languse mudelit võib üldiselt määratleda kui mudelit, mis ennustab või prognoosib väärtpaberiportfelli hindamisel "muud kui ajutist" kahjumit. See on enam-vähem raamatupidamislik kontseptsioon, mis mõjutab nii väärtpaberiportfelli õiglast väärtust bilansis kui ka kahjumit kasumiaruandes.

Baseli mudeleid kasutatakse toote või varaklassi kapitalinõude arvutamiseks või prognoosimiseks kindla riskiliigi alusel. Nende mudelite sisendid võivad sisaldada sellist teavet nagu kahjustused. Lõppkokkuvõttes on Baseli arvutuse mõte kvantifitseerida võetud riski suurus ja võrrelda seda kahjumit absorbeeriva kapitali summaga, mida pank omab.

Seetõttu mõjutavad teie portfelli väärtuse langused või kahjumid otseselt panga käes oleva kapitali arvutamist.