blender kuidas kaamerat vaatamiseks liigutada


Vastus 1:

Keskmine hiirenupp pööramiseks.

Tõstuklahv + hiire keskmine nupp panoraamimiseks.

Suumimiseks Ctrl + hiire keskmine nupp (hoides all klahvikombinatsiooni Ctrl + MMB, suumimiseks liigutage hiirt üles ja vähendamiseks allapoole). Teise võimalusena võite suumimiseks kasutada hiireratast.

Alt + keskmine hiire nupp, et lülituda ühele paljudest ortograafilistest vaadetest (hoidke all klahve Ctrl + MMB, liigutage hiirt vasakule, paremale, üles, alla erinevate ortograafiliste vaadete jaoks). Teise võimalusena võite kasutada numbriklahvide numbriklahve: 1 eestvaates, Ctrl + 1 tagantvaates, 3 parempoolses vaates, Ctrl + 3 vasakpoolses vaates, 7 ülaltvaates, Ctrl + 7 altvaates, 5 perspektiivvaates , 0 kaameravaate jaoks.

Numpad “.” klahv või Ctrl + Numpad “.” valitud objektide vaate keskendamiseks.

Kõigile stseeni objektidele vaate keskendamiseks tõstuklahv + C.